BLOG SPOTELLO

Coaching w Submarine - wywiad z Danielą Tagowską

19 grudnia 2019

Gościem dzisiejszego wywiadu jest Daniela Tagowska – akredytowany coach ACC ICF, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych oraz twórcza Submarine Wrocław.

Pomimo, że cel ustalany jest w początku, w Submarine to klient, nie coach decyduje o tematach, które są poruszane na każdym spotkaniu. Jakie to niesie korzyści?

Istotę profesjonalnego coachingu stanowi założenie, że klient jest najlepszym źródłem wiedzy o samym sobie. W tym dobrowolnym i symetrycznym – partnerskim procesie niejako prowadzi klient, nadając swoje tematy, a coach poprzez dobór odpowiednich narzędzi, pomaga klientowi eksplorować istotne dla niego obszary. Dzięki temu klient ma szanse wyznaczyć i osiągnąć własne cele, a przede wszystkim czuje się bezpiecznie mogąc w każdym momencie zastosować tzw. zasadę „stop”, gdy z różnych względów nie chce poruszać jakiś tematów.

 

Kiedy klient chce pracować nad dwoma, niezwiązanymi ze sobą obszarami rozwoju, współpracuje z jednym coachem, czy do procesu jest włączany ktoś jeszcze? Dlaczego?

Z naszego doświadczenia wynika, że prowadzenie równolegle dwóch procesów coachingowych nie sprzyja skupieniu na priorytetowym celu. Bywają jednak sytuacje, w których jest to wskazane np. gdy pojawiają się względy zdrowotne – klient musi schudnąć albo przygotować się do ważnego przedsięwzięcia sportowego, wtedy może jednocześnie udać się do coacha diety czy coacha sportowego. Do pojedynczego procesu czasami włączane są osoby trzecie, pośrednio wspierające coachowanego w osiągnieciu celu. Podczas pracy nad celem wielokrotnie pada pytanie: „kto może Cię wesprzeć w realizacji celu?”.

Nie chodzi tutaj o zrzucanie odpowiedzialności za osiągnięcie celu na kogoś innego, bo ta zawsze leży po stronie klienta, a np. o monitorowanie postępów w wykształcaniu nowych nawyków. Taką osobą może być ktoś z bliskiego otoczenia coachowanego.  Coach zaś odpowiedzialny jest za dobór metod i profesjonalne, a przede wszystkim zgodne z etyką zawodu, prowadzenie procesu.

 

DSC_2261.jpg (2.65 MB)

 

Jeśli klient powinien skorzystać również z usług psychoterapeuty, terapia powinna odbywać się przed rozpoczęciem procesu coachingowego, czy oba procesy mogą odbywać się równocześnie? Co za tym przemawia?

To bardzo wrażliwe zagadnienie niepozwalające na jednoznaczną odpowiedź. Generalnie zaleca się unikać sytuacji, w które klient jednocześnie jest w procesie coachingowym i na terapii. Jeśli uwidacznia się wyraźna potrzeba terapii, lepiej odbyć ją wcześniej. Przemawia za tym m.in. fakt, że nierozwiązane kwestie z przeszłości mogą wpływać na teraźniejszość i blokować potencjał klienta, a nawet uniemożliwiać skuteczne i bezpieczne przeprowadzenie coachingu. Procesy terapeutyczne rozciągają się często na przestrzeni kilkunastu miesięcy lub dłużej i zdarzają się takie sytuacje, gdy coaching zawężający się do wybranych obszarów może wesprzeć terapię. Bywa i tak, że coaching pomaga zmienić przekonania i nawyki, na które nie oddziaływała terapia. Jeszcze innym narzędziem, obok coachingu i terapii, jest tak zwany coaching kryzysowy, który ukierunkowany jest na pracę z klientem znajdującym się w nagłym lub chronicznym kryzysie. Klient w głębokim kryzysie często nie potrafi wyznaczyć celu. W Coachingu Kryzysowym najpierw stosujemy psychoedukację, informującą klienta o zachodzących pod wpływem kryzysu procesach i/lub kierujemy na psychoterapię, jednocześnie wspierając go elementami coachingu w osiąganiu celu wymuszonego przez sytuację np. konieczność znalezienia nowego mieszkania na skutek nieoczekiwanych wydarzeń, powrót do pracy po traumatycznych przeżyciach itd. To jeden z przypadków, kiedy dopuszczamy możliwość prowadzenia coachingu równocześnie z terapią. Dzięki temu klient szybciej i skuteczniej podejmie niezbędne działania. Do każdego przypadku należy podchodzić indywidualnie i z rozwagą.

 

W Submarine pracuje wielu specjalistów. Jakich obszarów dotykają ich zainteresowania zawodowe? Kto może być pewien, że znajdzie w Waszej pracowni należytą pomoc?

Profil naszej pracowni skupia się wokół idei coachingu, coworkingu i cocreatingu, dlatego w szczególności koncentrujemy się na: rozwijaniu kreatywności, brandingu, Design Thinking, tworzeniu i wspieraniu think tanków, czyli grup mastermindowych. W usługach kierowanych dla klientów indywidualnych wyróżnia nas obszar coachingu twórczości i wspierania freelancerów. Z kolei klienci biznesowi i korporacyjni w szczególności znajdą pomoc w wzmacnianiu kompetencji młodych, świeżo awansowanych leaderów (teamleaderzy, managerowie niższego szczebla). Współpracujemy z coachami i terapeutami pracującymi w wielu obszarach, dzięki czemu zapewniamy kompleksową ofertę, niejednokrotnie kierując klienta do znanego nam specjalisty, jeśli „temat” na coaching dalece odbiega od obszarów, w których pracują nasi specjaliści.

 

Z jakich metod korzystacie podczas procesów coachingowych?

Coaching sam w sobie jest pewnego rodzaju metodą korzystającą z bardzo wielu narzędzi. Stosujemy różnorodne ćwiczenia, sięgamy również po pracę z obrazem, rysunkiem. Korzystamy z metodologii The Coaching Maps, pozwalającej na analizę jakościową i rozwój w ramach 36 obszarów kompetencyjnych, określonych w wyniku badań twórców narzędzia – Marty i Roberta Geislerów, pod których stałą opieką merytoryczną jesteśmy.

 

Pomimo, że rozwiązania wypracowane dzięki procesowi coachingowemu powinny mieć charakter trwały, zalecacie powtórzenie procesu coachingowego za kilka lat. Czemu ma służyć taki powtórny proces?

Rozwój osobowości trwa przez całe życie i napotyka dobry grunt lub przeciwności losu. Zmieniają się cele i priorytety oraz perspektywa, z której spoglądamy na nasze sprawy. Uważamy, że warto co kilka lat intensywnie przyjrzeć się ścieżce, którą podążamy. Pamiętajmy jednak, że coaching jest procesem dobrowolnym i rozważając odbycie procesu coachingowego, należy kierować się wyłącznie wyraźną potrzebą własną. Zauważamy, że osoby, które doświadczyły skuteczności coachingu, chętnie po dłuższym czasie wracają z innymi tematami.

 

DSC_2226.jpg (2.99 MB)

 

W Submarine prowadzone są także szkolenia. Kto powinien pomyśleć o indywidualnym procesie coachingowym, a dla kogo lepszym rozwiązaniem będzie szkolenie?

Na początku należy odróżnić szkolenie od grupowego coachingu, bo i takie warsztaty prowadzimy. Grupowy coaching może być metodą szkoleniową, ale nie każde szkolenie, także i u nas, jest w 100% coachingiem grupowym. Zawsze wyraźnie określamy w opisie, czy mamy do czynienia z coachingiem grupowym czy szkoleniem uwzględniającym również inne metody, jak choćby prezentacje czy wykłady. Na szkolenie może przyjść każdy potrzebujący teoretycznej lub praktycznej wiedzy w danym temacie np. Design Thinking czy Strategie Kreatywnego Myślenia. Coaching grupowy już w tytułach różni się od klasycznego szkolenia. Np. „Warsztat kreatywnego myślenia, jak odblokować potencjał twórczy”. Zarysowuje się tam jakiś wyraźny cel. Na coachingu grupowym dobrze odnajdzie się osoba, która z różnych względów potrzebuje popracować w grupie: otworzyć się, nabrać pewności siebie, spojrzeć na podobny problem z różnych perspektyw. Procesy grupowe różnią się od indywidualnych choćby częstotliwością spotkań, ceną, czasem trwania, więc wiele zależy od obecnej sytuacji życiowej klienta – od zasobów czasowych i finansowych oraz czynników indywidualnych; jednym wystarczy kilka grupowych spotkań by z determinacją realizować cel, inni, także ze względu na złożoność celu potrzebują intensywnej pracy 1:1. Można uczestniczyć jednocześnie w procesie indywidualnym i grupowym, a ten pierwszy zalecamy wtedy, gdy klient chce bardzo dogłębnie popracować nad konkretnym celem, wartościami, przekonaniami w szerokim i pogłębionym kontekście.

 

Wspomniałaś wcześniej o tym, że bliska jest Wam idea coworkingu. Jak zatem wygląda coworking w wydaniu Submarine Group?

SUBMARINE Pracownia jednocześnie realizuje coaching, coworking i cocreating. Nasz claim pokazuje w jaki sposób podchodzimy do idei coworkingu. Coworking w SUBMARINE to nie tylko wynajem przestrzeni, ale przede wszystkim zapewnianie kreatywnego środowiska pracy, rozumianego zarówno jako świetnie zaprojektowana przestrzeń, ale także jako wspierający się nawzajem ludzie. Korzystający z pracowni mają możliwość brania udziału w grupach mastermindowych i think tankach. Przestrzeń idealnie służy studyjnym warsztatom dla mniejszych grup (sala do 12-15 osób), a także sesjom indywidualnym (gabinet 2-8 osób), zapewniając komfort, sprzyjając intymności i skupieniu. W trzecim pomieszczeniu zwanym kawiarenką można popracować w sposób podobny do grupowych coworków, czyli usiąść z laptopem, umówić się z klientem na wstępną sesję itp. Salę warsztatową udostępniamy w systemie „na godziny”, a gabinet i przestrzeń wspólną na tzw. karnety z pakietem godzin lub stałe abonamenty (np. jedno popołudnie w tygodniu).

Odbywającym się u nas wydarzeniom zapewniamy wsparcie promocyjne. Grupą objętą szczególnym wsparciem są startujący z działalnością gospodarczą coachowie i psychoterapeuci. Niebawem startujemy z programem inkubacyjnym kierowanym właśnie do tej grupy.

 

Jakie korzyści płyną z użytkowania przestrzeni coworkingowej?

Podstawową korzyścią jest zwiększenie produktywności w porównaniu z pracą w domu, kawiarni czy nudnym wizualnie biurze – kreatywna przestrzeń stymuluje umysł do twórczej pracy. Drugi plus to networking, który my nazywamy cocreatingiem prowadzącym nie tylko do nawiązywania znajomości biznesowych w celu wzajemnego świadczenia usług, ale – wychodząc krok dalej – do tworzenia wspólnych „interbiznesowych” i interdyscyplinarnych projektów w duchu Design Thinking. Po trzecie, niemal każdy coworking wciela ideę „no waste”, czyli zrównoważonego rozwoju. Użytkując przestrzeń wspólną ograniczamy niepotrzebne wydatki związane z utrzymywaniem własnej lub wynajmowanej na wyłączność przestrzeni. Rozpoczynający swoją działalność coachowie, terapeuci, konsultanci, lektorzy językowi itd. nie muszą spotykać się z klientami w przypadkowych miejscach, zyskując ich szybciej przy stosunkowo nie wielkich kosztach i małym ryzyku inwestycji w przestrzeń.

 

Rozmawiała: Karolina Nowak

O autorze:
Submarine Wrocław
Unikalny ośrodek oferujący kompleksowe wsparcie dla wszystkich, którzy pragną podnieść jakość swojego życia i czerpać z niego satysfakcję.

Masz wiele ciekawych rzeczy do powiedzenia? 

Zwiększ swój zasięg publikując na naszym blogu.

Publikuj bezpłatnie