BLOG SPOTELLO

Fotografia. Refleksja. Zmiana. Wywiad z Dorotą Raniszewską.

25 stycznia 2020

W jaki sposób łączy się coaching z fotografią? Na czym polega program MY Kobieta? Na te pytania odpowiada Dorota Raniszewska - coach, trenerka oraz autorka książek. Zachęcamy do lektury!

 

Jesteś pierwszym coachem w Polsce, który włącza w proces rozwojowy fotografię. W jaki sposób łączysz coaching z robieniem zdjęć?

Robienie zdjęć w trakcie działań rozwojowych to działanie twórcze, oryginalne i często zaskakuje klientów. Wykorzystuję je jako element prowadzenia refleksji przez klienta. Lubię taki sposób pracy, kiedy wychodzimy na spacer, aby poszukać w przestrzeni czegoś, co reprezentuje temat, na którym osoba pracuje, np. emocje, które odczuwa w przeżywanej sytuacji albo swój ważny cel, który chce osiągnąć. Spacerowanie uspakaja umysł, a szukanie kadru pozwala umysłowi pobłądzić i pozbierać różne spojrzenia i nowe perspektywy. W trakcie fotografowania przychodzą nowe skojarzenia, myśli, pomysły. Wtedy zwiększa się szansa na odkrycie czegoś nowego, nowego aspektu czegoś, o czym wcześniej osoba nie pomyślała. Po powrocie ze spaceru przeglądamy zdjęcia. Osoba widzi, jak jej myśl rozwijała się, co nowego pojawiało się. To jest jak scenariusz filmu. W efekcie powstaje dużo materiału do procesu myślenia, refleksji, wyciągania wniosków.

Innym sposobem wykorzystania fotografii w coachingu jest robienie zdjęć pomiędzy sesjami. Kiedyś w procesie coachingu pracowałam z fotografką. Nie miała śmiałości podchodzić do ludzi i proponować im zdjęcia. Chciała nabrać śmiałości. Dałam jej taką pracę pomiędzy sesjami, aby wybrała się trzy razy na miasto i zaproponowała ludziom, że zrobi im zdjęcie. Chodziło o odwagę, nawiązanie kontaktu, śmiałość. I udało się. Okazało się, że obawy o odrzucenie propozycji zdjęcia nie potwierdziły się. Kilka osób bardzo chętnie skorzystało z propozycji bycia fotografowanym. Podczas sesji coachingu omawiałyśmy właśnie ten aspekt przekonań hamujących i wspierających na bazie tego doświadczenia. Klienci, z którymi współpracuję, często fotografują efekty swojej pracy pomiędzy sesjami i potem wklejają te zdjęcia do swoich dzienników coachingu. Powstają naprawdę artystyczne albumy. Ludzie odkrywają swoją wrażliwość, kreatywność oraz to, że potrafią znaleźć czas, aby przyjemnie i twórczo się rozwijać. Uczą się planować działania, odpoczywać, poświęcać czas na celebrowanie. To ważne w mojej pracy efekty włączenia fotografii do rozwoju.

Ale wykorzystanie fotografii w coachingu to nie tylko robienie zdjęć. Często pracujemy ze zdjęciami gotowymi, które już istnieją. Są to zdjęcia, które klient wybiera z mojej kolekcji podczas sesji lub przynosi z domu swoje własne fotografie.

Na podstawie swoich zdjęć, tych które osoba przynosi ze swojej kolekcji czy rodzinnego albumu, klient może o sobie coś więcej opowiedzieć. Zdjęcia przenoszą go na poziom jego wartości, osiągnieć, aspiracji, ważnych relacji. Tego, co w życiu inspiruje, zachwyca, do czego się dąży, za czym tęskni. Własne fotografie często prowadzą do wspomnień, a te do refleksji. To sprzyja głębi i  autentyczności. Fotografie są jak księgi naszego życia, w których zapisane są ważne momenty, inspirujące wydarzenia i miejsca, ludzie, którzy są nam bliscy, albo którzy towarzyszyli nam w przełomowych momentach życia. Wykorzystuję je też w takich narzędziach coachingu jak socjogram, mapa marzeń, role życiowe. Podsumowując, osobiste zdjęcia klientów pomagają im prowadzić refleksję własną, określać priorytety i inspirują do zmiany.

 

Jakie korzyści płyną z fotografii w procesie coachingu/rozwoju człowieka?

Po pierwsze, myślenie obrazami jest efektywne. Jak pisze David Rock w książce „Twój mózg w działaniu”, obrazy to konstrukty bardzo wydajne pod względem informacji. Chodzi o to, że na jednym obrazie są różne przedmioty, które są we wzajemnych relacjach, jak na przykład drzewo na środku pola, nad nim niebo, pod nim trawa i ptaki szybujące. Wszystkie te elementy obrazu są względem siebie umieszczone i to jest źródło skojarzeń. Opisanie tego słowami i przeczytanie zajmuje więcej czasu i konsumuje więcej energii. Na fotografii wszystko jest pokazane w jednej chwili i od razu znajdujemy znaczenia. Myślenie obrazami jest dla mózgu łatwiejsze niż myślenie pojęciami abstrakcyjnymi, liniowymi. Po prostu rzeczy namacalne, uchwytne, mające jakąś postać, a obrazy pokazują jak coś wygląda, jest łatwiej zrozumieć. Stąd tyle metafor w naszym języku. Takich jak „łamać komuś serce”, „kto mi dał skrzydła”, „kopać pod kimś dołki”, czy bardziej współczesne – „umieścić coś w chmurze”, „jesteś kosmitą”, albo „wyglądasz jak milion dolarów”. Fotografie dostarczają nam wizualnej postaci do wyrażenia skomplikowanych pojęć. Metafory pomagają nam lepiej komunikować rzeczy, tłumaczyć i zapamiętywać je. Fotografie sprawdzają się jako osobiste metafory w komunikacji.

W coachingu i działaniach rozwojowych fotografie własne klientów stanowią zapis ich zasobów. Zdjęcia odzwierciedlają, materializują, uwieczniają doświadczenie ludzkiego życia – przeżycia, relacje, stany umysłu, myśli, marzenia, osiągnięcia. Ludzie uwieczniają siebie i swoje życie na zdjęciach. Dzięki nim w procesach rozwojowych można wykorzystać je jako pamięć przenośna tego, co klienci kiedyś osiągnęli lub przeżyli. A to umożliwia szereg rzeczy. Parę lat temu napisałam artykuł o fotografii w coachingu do „Coaching Review”, naukowego pisma o coachingu, które wydaje Akademia Leona Koźmińskiego, wymieniając poniżesz korzyści.

Fotografia podczas sesji coachingowej pozwala klientowi:

- Głębiej zajrzeć do swojego wewnętrznego świata.

- Przypomnieć sobie i lepiej zrozumieć własne doświadczenia, emocje, motywacje, marzenia, inne ważne w procesie zasoby.

- Dostrzec wartość minionych doświadczeń.

- Połączyć w całość swoje obecne doświadczenia z doświadczeniami z przeszłości i planami na przyszłość.

- Zobaczyć swój proces życiowy.

- Zweryfikować dotychczasowe schematy myślenia dzięki spojrzeniu na przeszłość z perspektywy obecnego doświadczenia i wiedzy życiowej.

- Zwizualizować swoje postanowienia i plan działania nadając im konkretny obraz.

- Podnieść motywację i zaangażowanie w proces zmian dzięki materializacji i wizualizacji zapisu, refleksji, planu oraz działaniu twórczemu.

 

IMG_9846.JPG (4.62 MB)

 

Jak prezentuje się sylwetka potencjalnego Klienta, który szczególnie powinien zainteresować się Twoimi usługami?

Najprościej mówiąc, to każdy kto chce się rozwijać i wprowadzić w życiu znaczącą zmianę ku osiąganiu dobrostanu. Często towarzyszę osobom jako coach w drodze do spełniania marzeń dotyczących zawodowej i życiowej samorealizacji. Jako coach pracuję też dużo z kobietami, które chcą być w życiu samodzielne i niezależne, określać swoje miejsce szczęścia i w nim bywać na co dzień.

Drugim obszarem w mojej pracy jest coaching w obszarze motywacji, energii życiowej, stylu życia, zdrowia. Temat stylu życia, zdrowia, radzenia sobie z napięciami i presją w życiu w zasadzie na stałe gości w procesach coachingu.

Trzecim obszarem jest coaching zespołów. Podczas facylitacji, prowadzeniu dialogu w grupie narzędzia oparte o obraz, na przykład fotografie, sprawdzają się wspaniale, gdyż sprzyjają one otwartości i szczerości, budowaniu więzi i akceptacji dla różnorodności. Mam za sobą wiele lat doświadczenia w organizacjach jako menedżer a potem konsultant, też w środowisku międzynarodowym, gdzie ta różnorodność mocno wpływa na funkcjonowanie zespołów, komunikację i współpracę czy procesy innowacji. I zdjęcia, które są ponadkulturowe, pozwalają komunikować się ponad znaczeniami słów, które nie wszyscy tak samo rozumieją czy znają, bo np. wspólny język angielski nie jest dla wszystkich ojczystym.

 

Przed rozpoczęciem procesu coachingowego, oferujesz Klientowi diagnozę za pomocą testu Motivational Maps™. Czym charakteryzuje się to narzędzie?

Motivational Maps™ to unikalne narzędzie diagnostyczne online, które wprowadza pomiar motywacji. Pozwala osobom, zespołom i organizacjom zrozumieć oraz ustalić, co ich motywuje. Pokazuje, jak są motywowani. Dostarcza praktycznego i skutecznego narzędzia, aby podnieść motywację, utrzymać ją na wysokim poziomie, pokazuje jakie strategie sprawdzą się w odniesieniu do badanych osób. Rezultaty z zastosowania to:

- Poprawa wyników, bo wysoka motywacja, energia do działania prowadzi do podejmowania działań a działania prowadzą do osiągania wyników.

- Praca z prawdziwymi, rzeczywistymi problemami z motywacją

- Zaangażowanie ludzi w temat motywacji a nie przerzucenie całego ciężaru na HR i menedżerów dzięki samoświadomości w odniesieniu do indywidulanego profilu motywacji i indywidualnie skutecznych strategii motywowania. Narzędzie posiada certyfikat ISO/IEC 17065:2012 Ocena zgodności -- Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi.

Rzeczywiście często korzystam z Motivational Maps™. Firmy często zamawiają diagnozę z sesją omówienia wyników i wypracowania planu zmiany dla menedżerów. Jest ona bardzo cenna dla każdego, kto chce lepiej zrozumieć, co podnosi a co osłabia energię do działania w jego przypadku.

 

IMG_4390_v1.JPG (1.61 MB)

 

Jesteś także upoważniona do korzystania z metody Points of You. Dlaczego się na nią zdecydowałaś?

Jestem Certyfikowaną Trenerką Points of You® od 2014 roku. Firma Points of You® stworzyła świetne narzędzia oparte o fotografie, inspirujące cytaty i opowieści. Korzystam z nich od lat prowadząc warsztaty i facylitując procesy zespołowe. Ułatwiają one otwartą komunikację, szczerość i jakość wyrażanych opinii oraz zaangażowanie uczestników. Zdjęcia zbliżają ludzi. Kiedy ludzie czują, że są w kontakcie, mają też poczucie bezpieczeństwa, aby wyrażać się szczerze, dzielić swoimi myślami i spostrzeżeniami — wszystko, co poprawia jakość komunikacji i tworzy dialog, który jest niezbędny do współpracy i rozwiązywania problemów.

 

Poza tradycyjnym coachingiem jesteś autorką programu rozwojowego MY Kobieta. Jaki jest cel tego projektu?

Program łączy metody warsztatowe i coachingowe z ideą kręgu kobiet. Jest w nim dużo przestrzeni na autorefleksję, zmianę przekonań, zdobycie zaufania do siebie. To program rozwojowy dla Kobiet, które chcą realizować się w swoim autorskim działaniu, pracy na rzecz innych, artystycznej, społecznej lub po prostu rozwinąć relację z samą sobą, odkryć swoje możliwości, w pełni uwierzyć w siebie i w to, że wszystko, czego potrzebują, już mają. Że są gotowe, aby zacząć działać lub po prostu żyć pełniej i swobodniej. Program stwarza szansę, aby uzdrawiać relację z samą sobą. Ma na celu pomóc odblokować życiową energię, pozbyć się różnych blokad duchowych, mentalnych, emocjonalnych, transformować auto-ograniczające przekonania i uwalniać swoją osobistą moc. W programie okrywamy takie praktyki umysłu i ciała, które uwalniają przepływ, otwartość na siebie, świat i innych oraz bezwarunkową miłość do siebie

Jest moim autorskim programem rozwojowym opartym o pracę nad książką „Kobieta”, własną drogę życiową, doświadczenie w obszarze rozwoju umiejętności społecznych i coachingu życia dla kobiet.

 

Co zmotywowało Cię do stworzenia MY Kobieta?

Najpierw napisałam książkę „Kobieta”. Spotkała się z dużym odzewem. Czytelniczki odkrywają w tej książce same siebie. Wiesz, zdarzyło mi się niedawno, że na coaching przyszła nowa klientka, i kiedy spytałam o jej cel dla procesu coachingu, wyjęła z torebki książkę „Kobieta” i zaczęła czytać fragment. Kiedy skończyła, powiedziała, że to jest jej cel i wizja zmiany w nadchodzącym roku.

„Kobieta” to książka o kobiecości, wolności, odradzaniu się po trudnych momentach w życiu. To świadectwo autentyczności, która jest drogą do spełniania się. Jej bohaterki mówią o sobie, o tym, co mają w sercach i umysłach nie porównując się do innych, nie przywołując podręczników, ale dzieląc się swoją własną życiową mądrością. Bieżącym doświadczeniem.
 
Książka ukazała się pierwszego października 2018 roku. Obecnie inspiruje wiele kobiet. Ta książka otworzyła przede mną nowe możliwości i szczere serca wielu kobiet. Mam misję, aby kobiety czuły się wartościowe i miały odwagę żyć swoim życiem, podejmować swoje decyzje. Program „MY Kobieta” jest właśnie po to. I działa! Jest dla mnie ważny, bo dzięki niemu czuję, że mam realny, pozytywny wpływ na los kobiet w Polsce. To jest moja motywacja.

str 3 b.jpg (253 KB)

 

Rozmawiała: Karolina Nowak

O autorze:
Dorota Raniszewska
Coach, trenerka, autorka książek i wielu artykułów. Od kilku lat aktywnie rozwija dziedzinę Fotografii w Coachingu. Jest autorką pierwszej na polskim rynku książki poświęconej fotografii w rozwoju, zatytułowanej JEDEN OBRAZ – WIELE SŁÓW. Fotografia w rozwoju osobistym, terapii i pracy wychowawczej. Zapis podróży własnej.

Masz wiele ciekawych rzeczy do powiedzenia? 

Zwiększ swój zasięg publikując na naszym blogu.

Publikuj bezpłatnie