Minutę temu użytkownik s********s@g********d.com.pl zarezerwował salę w miejsowości Poznań
BLOG SPOTELLO

Różnice pokoleniowe w zespole - wywiad z Dominiką Maciołek

28 sierpnia 2019

Na rynek pracy wchodzi nowe pokolenie. Pokolenie o innych potrzebach oraz innych priorytetach. Takie osoby nierzadko muszą współpracować z bardziej doświadczonymi kolegami. Jak wyjść temu naprzeciw? Jak zarządzać międzypokoleniowym zespołem? Zapraszamy do lektury wywiadu z Dominiką Maciołek - założycielką firmy szkoleniowej GenWhy oraz specjalistką z zakresu różnic pokoleniowych.

 

Jako firma szkoleniowa specjalizujecie się w rozwijaniu kompetencji miękkich poszczególnych grup wiekowych pracowników. Jakie są potrzeby Baby Boomersów, Millenialsów, Pokolenia X i Z?

Obecnie rynek pracy możemy podzielić na pokolenia starsze i młodsze. Pokolenie BB czy też pokolenie X mają zupełnie inne potrzeby. Oczekują stabilizacji, pracy, która daje im poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Raczej ta praca powinna być przewidywalna i zgodna z ich kompetencjami. Mniejsze znaczenie ma dla nich rozwój kariery, możliwość szybkiego awansu.

Mielnailsi i pokolenie Z to młodsze pokolenia na rynku pracy. Sama praca nie ma dla nich aż tak dużego znaczenia, jak dla starszych pokoleń, jednak w pracy oczekują tego, iż będą szybko rozwijani przez swoich szefów. Chcą być kreatywni i wykorzystywać technologię w swojej pracy.

Jednak najważniejszą kwestią jest dla nich szybka informacja zwrotna, aby młodsze pokolenia były zaangażowane, komunikacja z nimi musi być błyskawiczna. Milenailsi oraz Zety potrzebują poczucia wpływu na wykonywane zadania, chcą być też lubiani i akceptowani przez starsze pokolenia. Ważna jest dla nich atmosfera pracy, jakość relacji z przełożonym.

Popularne benefity mają znaczenie, jeśli są do nich dopasowane. Ważne jest jednak dla nich komfortowe biuro, w którym poczują się trochę jak w domu.

 

Czy istnieje szansa na stworzenie zgranego zespołu, w którym znajdują się przedstawiciele różnych pokoleń? Jakie są warunki?

Najważniejsza jest w takiej sytuacji rola lidera.  Lider w zespole wielopokoleniowym cechuje się:

elastycznością – zna swój zespól i potrafi dopasować zadania do mocnych stron danej generacji;

wspieraniem kultury wzajemnego szacunku - ustala jasne zasady i normy pracy, sam je stosuje i bezwzględnie wymaga tego od innych;

umiejętnym budowaniem zespołów;

wykorzystywaniem wymiany wiedzy - wymiana spostrzeżeń, doświadczeń, czy rad jest pomocna zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. W zespołach wielopokoleniowych, młodzi od starszych mogą wiele nauczyć się o firmie i funkcjonowaniu instytucji. Z kolei starzy wyjadacze mogą od świeżaków nabyć umiejętności korzystania z nowych technologii. Wykorzystaj to!

elastycznymi metodami pracy - odpowiedź na specyficzne potrzeby sposobu wykonywania pracy pokoleń. Młodzi ludzie cenią sobie przede wszystkich niezależność, więc pozwól im pracować w domu, jeśli stanowisko stwarza taką możliwość. Za to starsi pracownicy niechętnie zgodzą się na pracę po godzinach. Zaplanuj ich obowiązki między godziną 9 a 17. Takie podejście zaprocentuje wzrostem morali podwładnych;

dbaniem o zaspokajanie potrzeb uczenia się i rozwoju - jedna cecha wszystkich pokoleń jest wspólna i niezmienna: chęć rozwoju i kształcenia się. Szczególnie dotyczy to młodszego personelu bez „genu” lojalności, który trudno będzie zatrzymać, nie stawiając mu wyzwań. Postaw na programy szkoleniowe oraz możliwość czerpania wiedzy od współpracowników.

 maciołek7.jpeg (169 KB)

 

O czym powinien pamiętać każdy lider, zarządzający zespołem młodych pracowników?

Najważniejszą kwestią jest autentyczność i spójność. Młodzi bardzo szybko identyfikują tzw. ściemę i nie chcą pracować z osobami, które nie dotrzymują obietnic. Jeśli lider będzie dla nich wiarygodny, to może realizować z młodymi pracownikami bardzo ambitne cele i zadania.

 

W swoich szkoleniach wykorzystujecie również metody coachingu i facylitacji. Co to za metody?

Metody coachingowe pozwalają uruchomić drzemiące w zespole lub w danej osobie zasoby. Takimi metodami pracujemy nad motywacją oraz nad postawą, budujemy zaangażowanie.

FACYLITACJA to PROCES, w którym osoba określana jako FACYLITATOR, neutralna i nieposiadająca uprawnień do podejmowania decyzji odnośnie merytoryki spotkania, zwiększa efektywność pracy grupy w realizacji zamierzonych celów, w skomplikowanych sytuacjach Niepewności i przy złożonych problemach, stosując interwencje w pracy grupy, aby pomóc jej w:

- rozpoznaniu problemu,

- określeniu możliwych rozwiązań problemów,

- podejmowaniu decyzji,

- przygotowaniu planów dalszych działań.

 

Równie często korzystasz z narzędzia DISC D3. Czym ono jest i co oferuje w przeciwieństwie do innych narzędzi, które są dostępne na rynku?

D3™ nie etykietuje, bierze pod uwagę 3 a nie 2 dominujące style zachowania, 12 nietypowych wyników, co daje aż 40 różnych profili samego DISC, 240 w badaniu D3™ i 1440 w D3™ i BAI. Jest narzędziem najbardziej efektywnym kosztowo na rynku – o tym w mojej rozmowie z PulsHR.pl Zdaniem Klientów nasze raporty pisane są językiem zrozumiałym dla badanego, bazują na jego potencjale, pozytywnej informacji zwrotnej! DISC D3 w szkoleniach biznesowych. W naszych szkoleniach wykorzystujemy do pracy z uczestnikami narzędzie DISC D3.

 Maciołek9.jpeg (45 KB)

 

Tym, co wyróżnia GenWhy, bez wątpienia są gry szkoleniowe. Jakie kompetencje pozwalają rozwinąć takie gry?

Gry symulacyjno-szkoleniowe w sposób szybki i efektywny umożliwiają rozwój istotnych w obecnych czasach kompetencji. Skutecznie wpływają na twórcze myślenie, oddziałują na intuicję, uczenie się na błędach oraz spostrzeganie długoterminowej perspektywy. Mechanizmy gier symulacyjnych dają możliwość warunkowania pozytywnych zachowań, skłaniając do ich ponawiania. Istotne w codziennej pracy zaangażowanie dostrzegamy w uczestnikach gier, którzy tak samo, jak podczas zabawy, powinni być aktywni wywiązując się ze swoich obowiązków.

 

Oferowane przez GenWhy gry szkoleniowe to odpowiedź na potrzeby młodych pracowników, czy mogą okazać się interesujące również dla tych bardziej doświadczonych?

Gry szkoleniowe to świetna propozycja dla tych uczestników szkoleń, którzy chcą doświadczać i uczyć się na własnych błędach- w bezpiecznych warunkach. Podczas gier uruchamiają się prawdziwe emocje, własne przeszłe doświadczenia, różnice w osobowości. Jednocześnie każda gra ma ciekawą fabułę i dozę grywalizacji.

 

 

O autorze:
Dominika Maciołek
Właścicielka firmy szkoleniowej GENWHY, autorka książki „Niepokorne pokolenie Milenium”, trenerka i edukatorka w zakresie różnic pokoleniowych.

Masz wiele ciekawych rzeczy do powiedzenia? 

Zwiększ swój zasięg publikując na naszym blogu.

Publikuj bezpłatnie