BLOG SPOTELLO

[WYWIAD] Grupa TROP - autorskie podejście do coachingu

05 marca 2020

W Waszej firmie korzystacie z autorskiej metodologii TROP. Co każdy powinien o niej wiedzieć?

 

Metoda TROP dysponuje narzędziami do pracy zarówno z osobą, zespołem, jak i całą organizacją.

Jest humanistyczna i podmiotowa. Jest systemowa, patrząca z perspektywy całości. Oparta na: 

- głębokim rozumieniu potrzeb;

- dialogu i empatycznej komunikacji;

- nauce w działaniu i przed doświadczanie;

- pracy na tu i teraz;

- budowaniu sytuacji edukacyjnej;

- wartościach takich jak autentyczność, rozwój, skuteczność, partnerstwo.

  

Co wyróżnia TROP spośród innych metodologii dostępnych na rynku?

Jest skuteczna w procesach budowania kultur organizacyjnych, ułatwia zmiany, jeśli pożądanym elementem tychże jest partycypacja i zaangażowanie. Pomaga tworzyć nowoczesne organizacje o kulturze nastawionej na uczenie się i rozwój. Przygotowuje wszystkich pracowników, a przede wszystkim liderów do funkcjonowania w warunkach niepewności i zmiany. Pomaga ludziom odnaleźć swą drogę zgodnie z ich mocnymi stronami.

 

Kto szczególnie skorzysta z takiego podejścia?

Firmy i organizacje nastwione na ciągły rozwój, stawiające na ludzi.

 

DS8_9355.jpg (257 KB)

 

Jaka jest różnica pomiędzy coachingiem w ujęciu klasycznym, a coachingiem w metodologii TROP?

Kładziemy nacisk na rozwój umiejętności nawiązania relacji coachingowej z klientem, opierającej się na empatycznym dialogu, pracy na Tu i Teraz oraz aktywizacji i wzmacnianiu klienta (coaching indywidualny) oraz zespołów (coaching grupowy).

 

W Waszej ofercie znajduje się m.in. szkoła coachow oraz szkoła trenerów. Czy to oznacza, że inne osoby również mogą korzystać z Waszych narzędzi i przekazywać je dalej?

Tak.

 

Jakie kompetencje można nabyć w szkole coachów, a jakie w szkole trenerów?

Szkoła Trenerów przygotowuje do bycia atrakcyjnym partnerem do współpracy w gospodarce wiedzy. Przygotowuje do pracy Metodą TROP ©, którą cechuje elastyczność, koncentracja na ludziach i skuteczność w aktywizowaniu ludzi do uczenia się. 

Kurs przygotowuje trenerów w trzech obszarach:

- wiedzy i umiejętności związanych z pracą w oparciu o proces grupowy;

- technicznych umiejętności budowania i prowadzenia warsztatu;

- wiedzy i umiejętności związanych z pracą ze zmianą.

Szkoła Coachów przygotowuje uczestników do pracy z klientem, zarówno od strony osobowościowej, jak i narzędzi coachingowych. Specjalizacja  pozwala na wypróbowanie poznanych metod w pracy z klientem indywidualnym i zespołami. Kończąc kurs uczestnicy są już praktykującymi coachami.

 

Rozmawiała Karolina Nowak

O autorze:
Grupa TROP
Grupa TROP to firma założona przez psychologów Dorotę i Jacka Jakubowskich 26 lat temu, z myślą o wprowadzeniu podejścia humanistycznego w edukacji i biznesie.

Masz wiele ciekawych rzeczy do powiedzenia? 

Zwiększ swój zasięg publikując na naszym blogu.

Publikuj bezpłatnie