5 minut temu użytkownik d************h@i*************r.katowice.pl zarezerwował salę w miejsowości Katowice
BLOG SPOTELLO

Wywiad: HIGH5 - innowacyjne szkolenia.

24 października 2019

Rynek szkoleń zmienia się dynamicznie. Firmy specjalizujące się w tym zakresie sięgają po coraz bardziej innowacyjne rozwiązania. Stawiają na praktykę, wykorzystują ciekawe narzędzia. Zapraszamy do lektury wywiadu z prezes zarządu High5 Training Group - Renatą Jerzowską.

 

High5 to jedyna firma w Polsce, która jest autoryzowanym partnerem narzędzia PRISM Brain Mapping International. Na czym ono polega? Jakie wnosi korzyści?

PRISM Brain Mapping to zestaw narzędzi diagnostyczno-rozwojowych, które dają szerokie możliowści  wykorzystania w biznesie, wspierając osiąganie lepszych wyników na wielu płąszczyznach.

Narzędzia PRISM stosujemy  w rekrutacji,  projektowaniu ścieżek rozwoju karier i programach rozwoju talentów, identyfikacji potrzeb szkoleniowych, i ale i identyfikacji źródeł konfliktów i wypalenia zawodowego, coachingu indywidualnym i zespołowym, sesjach AC/DC.

Narzędzia dostępne są w formie on-line w  wielu wersjach językowych i w skrócie:  służą do badania preferencji ludzi do określonych zachowań w różnych sytuacjach: w pracy, w grupie nieformalnej, w sytuacjach konfliktu bądź stresu.

Często zadajemy sobie pytania: co zrobić, aby osiągać lepsze wyniki w pracy, aby lepiej dogadywać się z innymi, aby obrać właściwy kierunek własnego rozwój. Zdarzają się sytuacje, w których odczuwamy dyskomfort z powodu niewykorzystanego potencjału albo konieczności ciągłego wykonywania zadań, w których nie czujemy się mocni.

PRISM pomaga odpowiedzieć na takie pytania i dylematy. Diagram PRISM stanowi punkt wyjścia do zmian sytuacji.

Raport PRISM zawiera kilkadziesiąt stron informacji o preferencjach i zdolnościach danej osoby, co stanowi solidną podstawę do formułowania kierunków i celów rozwojowych.

Dzięki PRISM zyskujemy wiedzę o kształcie własnej "Mapy" preferowanych zachowań, które są wiodące (to znaczy, które chcemy prezentować jak najczęściej), jak również te zachowania, których z natury chcielibyśmy unikać (tak zwany "shadow", czyli cień).

Wiedza ta, połączona z innymi pomiarami znajdującymi się w Raportach PRISM - takich jak pomiar poziomu Odporności Psychicznej, Inteligencji Emocjonalnej, Rozwoju Kariery  daje możliwość zaplanowania i podjęcia działań prowadzących do poprawy poziomu osiąganych wyników w pracy.  Możemy też swoją mapę porównać z benchmarkami różnych stanowisk.

PRISM daje również możliwość stworzenia siatki kompetencji zespołu na bazie raportów indywidualnych, dzięki czemu zyskujemy natychmiastową wiedzę o tym, jak wygląda nasz "koszyk kompetencji", z którego możemy czerpać, a które kompetencje warto uzupełnić. - ten element można dodać do Zespołowego, albo zostawić tutaj.

 

 sala_1_.jpg (488 KB)

 

Jako firma oferujecie po szkoleniach e-mentoring. Co ciekawe, oferta dotyczy również szkoleń otwartych. Jak to się dzieje, że jesteście w stanie zapewnić właściwie każdemu klientowi indywidualną konsultację?

Szkolenia, aby był efektywne nie mogą kończyć się na samym szkoleniu. Są częścia procesu, który zaczyna się przed szkoleniam  i kończy znacznie później. Chcemy w tym procesie wspierać naszych Uczestników, dlatego oferujemy e-mentoringiI  monitorujemy realizację zadań wdrożeniowych, tak aby wiedza i umiejętności nabyte na szkoleniu w mozliwe pełny sposób zostały  wykorzstane w  codziennej pracy. Jest to możliwe i z naszej perspektywy-konieczne.

 

Tym, co może zaciekawić potencjalnych odbiorców Waszych szkoleń, jest również mnogość gier, których używacie podczas szkoleń. Czy przedstawiciele wcześniejszych pokoleń, np. Baby Boomers także mogą wyciągnąć z tych gier tyle, co przedstawiciele pokoleń Y i Z?

Gry szkoleniowe w naszych programach odgrywają i będą odgrywały coraz większą rolę. Stosujemy je jako narzędzia, które ułatwiają nabywanie nowych umiejętności, ale I  dające uczestnikom szansę doświadczenia konsekwencji własnych wyborów.

Nie ma znaczenia wiek Uczestnika. Mechanizmy gier symulacyjno-szkoleniowych zakładają, że każdy kolejny krok pociąga za sobą dalsze konsekwencje, a kolejne etapy są coraz trudniejsze. A to zawsze oznacza dla Uczestnika wyzwanie, eksperymentowanie i naukę na własnych błędach. Można powiedzieć, że gry to swoista próba generalna: pozwala sprawdzić swoje umiejętności w bezpiecznym środowisku gry symulacyjnej.

 

Istotnym elementem Waszej oferty są szkolenia indywidualne, które mogą być realizowane o każdej porze, w każdych warunkach i są maksymalnie dopasowane do ich odbiorcy. Co stanowi największą trudność w przygotowaniu takiego programu?

Przygotowanie programu szkolenia indywidulanego wymaga rzeczywiscie dużego nakładu pracy i czasu. Czas przygotowań może być porównywalny z przygotowaniem szkolenia zamkniętego dla grupy. Musimy przeprowadzić dokładną analizę potrzeb, ustalić szczegółowe  cele  szkolenia i wskaźnik, precyzyjnie przygotować  ćwiczenia. Pracujemy też często z narzędziamy diagnostycznymi. Zadaża się, że w realizację takiego szkoelnia angażujemy więcej niż jedego eksperta.

 

sala_2.jpg (92 KB)

 

Jak długo trwają ofertowane przez Was długofalowe programy rozwojowe? Czego może się spodziewać osoba, która zdecyduje się na jeden z nich?

Programy rozwojowe, które oferujemy  trwają w zależności od tematu 3-6 miesięcy. Zazwyczaj   w miesiącu odbywa się jedna  lub 2 sesje szkoleniowe. Udział w programie rozwojowym wymaga od Uczestników dużego zaangażowania. Między sesjami  Uczestnicy mają zaplanowane różne aktywności: webinary, diagnostykę, sesje coachingowe, realizują  “mini” projekty i zadania wdrożeniowe.

Dużym powodzeniem cieszy się też nasz program Akademia Menedżera: HIGH Potential Leaders. Jako jedyni w Polsce prowadzimy programy rozwojowe: Szkoła Rekrutera i Szkoła Analityka HR.

Celem Szkoły Rekrutera jest praktyczne i kompleksowe przygotowanie uczestników do zarządzania procesem rekrutacji - od budowania profilu kandydata, metod przyciągnięcia „trudnych" kandydatów, poprzez zastosowanie najefektywniejszych i nowoczesnych narzędzi selekcyjnych. Uczestnicy mają również możliwość poznania nowego narzędzia rekrutacyjnego: Talent Finder.

 

Czym jest LEGO® SERIOUS PLAY®? Czy jest to w jakiś sposób związane ze znanymi każdemu dziecku klockami lego? W jaki sposób wykorzystujecie tę metodologię w pracy trenerskiej?

LEGO® SERIOUS PLAY®  to narzędzie, którego zastosowanie może: pobudzić   kreatywność, poprawić komunikację w zespołach, przyspieszyć rozwiązanie problemu. Warto z niej skorzystać również przy  rozwoju produktów, tworzeniu strategii czy wprowadzaniu zmian.

Powstanie narzędzia zawdzieczamy oczywiście firmie  znanej wszystkim z klocków Lego i IMD Business School z Lozanny.

Metoda  LEGO jest bardzo pomocna w pracy trenerskiej. Uczestnicy warsztatów  przy użyciu specjalnie wyselekcjonowanych klocków Lego budują wielowymiarowe modele, które stają się podstawą do dyskusji, wymiany wiedzy, spostrzeżeń.   Powstałe abstrakcyjne modele są zwykle metaforą, ale czasem i dosłownym zobrazowaniem tego, co Uczestnicy chcieliby  powiedzieć. Stanowią doskonały pretekst do tego, by w bezpieczny sposób wyrazić swoje zdanie i w konsekwencji prowadzą do rozwiązania problemu czy podjęcia decyzji.

„Język” LEGO  jest uniwersalny i elastyczny. Koncentrujemy się na treści  i temacie spotkania. Kążdy bierze udział w dyskusji. Nikt nie jest ani faworyzowany ani wyłączany. Nikt nie doominuje. Opiera się jednocześnie na działaniu, krytycznym myśleniu i rozmowie o tym, co się tworzy (co dla każdego z uczestników ma osobiste znaczenie).

Liczne badania pokazują, że pracujemy i uczymy się znacznie lepiej, kiedy  nas to interesuje, angażujemy się i gdy to co robimy , mimo złożoności problemu,  jest dla nas dobrą zabawą. Warto więc wrócić na moment do wspomnień z dzieciństwa,  “myśleć rękami”  i  zmierzyć się z   tematami złożonymi, wieloaspektowymi,  gdzie  nie ma łatwych odpowiedzi.

O autorze:
HIGH5 Training Group
HIGH5 Training Group świadczy usługi na najwyższym poziomie w zakresie organizacji szkoleń otwartych, zamkniętych, konsultacji i programów doradczych.

Masz wiele ciekawych rzeczy do powiedzenia? 

Zwiększ swój zasięg publikując na naszym blogu.

Publikuj bezpłatnie