Rewolucyjne szkolenie zmiany w dokumentacji pracowniczej 2019 Szczecin

Data wydarzenia
12 marca 2019
Lokalizacja wydarzenia
Szczecin
Miejscowość wydarzenia
Prowadzący:

PROGRAM SZKOLENIA


1. Obowiązki pracodawcy i sankcje związane z uchybieniami w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej
Nowy katalog obowiązków pracodawcy związanych z dokumentacją pracowniczą oraz sposobem jej archiwizacji
Nowy katalog wykroczeń przeciwko prawom pracowniczym
Sankcje za nieprowadzenie lub niewłaściwe prowadzenie dokumentacji pracowniczej oraz akt osobowych
Uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie kontroli sposobu prowadzenia dokumentacji pracowniczej


2. Elektronizacja dokumentacji pracowniczej
Zmiana formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej
Obowiązek informacyjny pracodawcy
Możliwość odbioru poprzedniej wersji dokumentacji
Wydawanie i niszczenie dokumentacji pracowniczej w związku ze zmianą sposobu jej prowadzenia


3. Akta osobowe
Metodyka prowadzenia akt osobowych
Wyodrębnienie części A, B, C, D akt osobowych
Dzielenie części akt osobowych na kolejne części
Kontynuacja prowadzenia akt osobowych pracownika ponownie zatrudnionego
Okres archiwizacji akt osobowych
Odbiór przez pracowników akt osobowych oraz ich niszczenie po upływie okresu archiwizacji


4. Dokumentacja pracownicza od 2019 r.
Ewidencja czasu pracy
Ewidencja płacowa
Pozostałe części dokumentacji pracownicze
Metodyka prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji pracowniczej
Okres archiwizacji dokumentacji pracowniczej


5. Obowiązki pracodawcy wobec ZUS w związku ze skróceniem okresu archiwizacji dokumentacji pracowniczej
Składanie przez pracodawcę druków ZUS OSW i ZUS RIA


6. Ochrona danych osobowych związanych z dokumentacją pracowniczą
Zakres danych umieszczanych w kwestionariuszach osobowych
Dane przetwarzane w związku z rekrutacją oraz zatrudnieniem
Dokumentowanie uprawnień do udzielania urlopów okolicznościowych pracownikom
Obowiązki z pracodawcy wynikające z archiwizacją dokumentacji pracowniczej
Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z omówieniem przykładów


7. Podsumowanie i warsztaty
Obliczanie okresu archiwizacji dokumentacji pracowniczej
Obliczanie terminów składania ZUS RIA
Tworzenie akt osobowych według nowego wzoru podziału
Tworzenie pozostałej dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy
Sporządzanie dokumentów ZUS OSW i ZUS RIA


Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi zmianami wprowadzonymi do kodeksu pracy w roku 2018 i 2019, w szczególności związanymi z obowiązywaniem Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przedstawienie od strony praktycznej problematyki związanej ze zmianą sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika- podział na części A, B, C i D oraz wprowadzeniem krótszego okresu archiwizacji i ich elektronizacji, a także możliwości wydawania pracownikowi akt oraz obowiązków pracodawcy wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w postaci przedkładania raportów informacyjnych. Przedstawiona zostanie również problematyka wyodrębnienia dokumentacji pracowniczej. Uczestnicy w ramach warsztatów będą możliwość stworzyć akta osobowe na podstawie nowej regulacji, pozostałą dokumentację pracowniczą oraz sporządzić wnioski do ZUS.

 

Adresaci szkolenia:

Adresatami niniejszego szkolenia są osoby zajmujące się kadrami, pracownicy działów HR, rekruterzy oraz zainteresowani pracownicy.

 

Prowadząca: mgr Karolina Niedzielska

Właścicielka firmy Doradztwo i szkolenia prawne Karolina Niedzielska. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W trakcie studiów magisterskich była stypendystką Rektora dla najlepszych studentów. Obecnie jest doktorantką na Uniwersytecie Łódzkim w Katedrze Prawa Pracy- Zakład Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej. Ponadto ukończyła m.in. szkołę letnią w Instytucie im. A. Puszkina w Moskwie, studia podyplomowe z pedagogiki i zarządzania zasobami ludzkimi.

Zajmuję się w szczególności prawem pracy i ubezpieczeń społecznych, prawem karnym i ochroną danych osobowych. W kręgu jej zainteresowań są także procesy HR oraz zarządzanie zasobami ludzkimi. Jest autorką kilkudziesięciu artykułów naukowych z zakresu prawa. Był prelegentką na licznych konferencjach naukowych, gdzie wygłaszała swoje autorskie referaty. Jest trenerem z zakresu kompetencji twardych- szkoleń prawniczych. Wiążę pasję pedagogiczną i wiedzę prawniczą jako wykładowca na uczelniach wyższych, gdzie pełni także rolę kierownika studiów podyplomowych.

O autorze:
Karolina Niedzielska
Prawnik, trener, właściciel firmy doradczo-szkoleniowej.

Masz wiele ciekawych rzeczy do powiedzenia? 

Zwiększ swój zasięg publikując na naszym blogu.

Publikuj bezpłatnie