Trener Treningu Umiejetności Społecznych

Data wydarzenia
16 lutego 2019
Lokalizacja wydarzenia
Olsztyn
Miejscowość wydarzenia
Prowadzący:

Szkolenie: Trener Treningu Umiejętności Społecznych
Dwustopniowe szkolenie certyfikacyjne (certyfikat zgodny z wzorem MEN) Przeszkoliliśmy już ponad 200 osób.


Certyfikat potwierdza zdobycie wiedzy i kompetencji do prowadzenia zajęć TUS dla dzieci i młodzieży.

Cena szkolenia 260 zł za 1 stopień (240 zł cena dla studenta). Promocja 490 zł za oba stopnie (460 zł dla studenta).
Zadatek wynosi 50 zł za jeden stopień, czyli 100 zł w przypadku zapisania się na dwa stopnie. Opłata zadatku lub pełnej kwoty jest gwarancją miejsca na szkoleniu.
numer konta do wpłat: 05 1140 2004 0000 3202 7443 9171
ZAPISY: link

Organizatorem szkolenia jest Studio Psychologiczne Joanna Węglarz
data miejsce szkolenia: 16-17.02.2019 g 9-18, Olsztyn (dokładne miejsce szkolenia zostanie podane wkrótce)

Szkolenie adresowane jest do: psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów zajęciowych oraz innych specjalistów pracujących z dziećmi oraz studentów.

I stopień – Trener Treningu Umiejętności Społecznych TUS – 12 h szkoleniowych

II stopień – Trener Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – 12 h szkoleniowych


OSOBA PROWADZĄCA – Joanna Węglarz – psycholog, specjalista psychologii klinicznej, trener, wykładowca akademicki, socjoterapeutka. Od 15 lat pracuje z dziećmi, zarówno z zaburzeniami rozwojowymi (w tym z autyzmem i zespołem Aspergera) ale również z dziećmi z problemami emocjonalnymi. Prowadzi zajęcia indywidualne oraz treningi umiejętności społecznych.

W ramach zajęć uczestnicy otrzymają:
Certyfikat uczestnictwa (osobny za każdy stopień)
Materiały szkoleniowe
Pierwszy stopień: Koło emocji, plansza emocji, kostka emocji, spis tematów dla różnych grup wiekowych, arkusz diagnozy i ewaluacji
Drugi stopień: gra o emocjach, maski emocji karty pracy kształtowania teorii umysłu,
Notatnik + długopis

Zagadnienia:
Pierwszy stopień

Czym jest Trening Umiejętności Społecznych
Kształtowanie umiejętności społecznych – elementy psychologii rozwojowej
Etapy rozwoju grupy
Gotowe programy zajęć
Organizacja zajęć – metodologia pracy
- liczebność i dobór grupy
- diagnoza i wyznaczanie celów terapii
- wyznaczanie ram współpracy z rodzicami
- planowanie harmonogramu zajęć
- schemat pracy metodą TTUS (ćwiczenia główne, dodatkowe i wspomagające)
-dobór metod
- metody ewaluacji
Praktyczne wskazówki do pracy
-przygotowanie do zajęć
-jak zaczynać i jak kończyć
-budowanie systemów motywacyjnych
- zachęcanie do współpracy
Praca z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi – podstawowe informacje
Zasady opracowywania programów zajęć i scenariuszy
Tworzenie zajęć – opracowywanie scenariuszy

Drugi stopień:

Podstawy wiedzy o zaburzeniach ze spektrum autyzmu (historia pojęcia, funkcjonowanie osoby z ASD)
Rozwój umiejętności społecznych w zaburzeniach ze spektrum autyzmu
– zadania rozwojowe w poszczególnych etapach rozwoju
– diagnoza funkcjonalna
– uczenie się osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Trening Umiejętności Społecznych dla osób z ASD
– przygotowanie do zajęć
– diagnoza i planowanie terapii
– obszary pracy
– metody dedykowane dzieciom i młodzieży z ASD
– czego unikać
Organizacja zajęć – praktyczne wskazówki
– przygotowanie do zajęć
– strategie proaktywne podczas zajęć
– budowanie systemów motywacyjnych
Radzenie sobie z zachowaniami trudnymi podczas zajęć
Zasady opracowywania programów zajęć i scenariuszy
Tworzenie zajęć – opracowywanie scenariuszy


Informujemy, iż w przypadku nie zebrania odpowiedniej liczby osób szkolenie może zostać odwołane. W takim przypadku wpłacone kwoty zostaną niezwłocznie zwrócone.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informujemy, że administratorem danych osobowych jest Studio Psychologiczne Joanna Węglarz (zwane dalej Studiem). Dane w powyższym zakresie przetwarzane będą przez Studio w celu realizacji szkolenia. Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie tych danych jest dobrowolne.

O autorze:
Joanna Węglarz
Terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi.

Masz wiele ciekawych rzeczy do powiedzenia? 

Zwiększ swój zasięg publikując na naszym blogu.

Publikuj bezpłatnie