Spotello
Marta Czepukojć

Marta Czepukojć

Prowadzi ludzi w procesie odzyskiwania siebie i tego, co jest dla nich ważne, aby w pełni realizowali swój potencjał oraz działali w sposób autentyczny i skuteczny.
Facebook

Bio / informacje

Prowadzi ludzi w procesie odzyskiwania siebie i tego, co jest dla nich ważne, aby w pełni realizowali swój potencjał oraz działali w sposób autentyczny i skuteczny.

Najczęściej pracuje z ludźmi, którzy realizowali się zawodowo kosztem zdrowia i życia osobistego.

Z osobami, które są przeciążone i sfrustrowane. Które mają wrażenie, że coś ważnego omija ich w życiu. Których ciała mówią im: „stop”.


Pracując jako life-coach, pomaga im odzyskać siebie, aby to, co naprawdę jest dla nich ważne, w sposób naturalny zaistniało w ich życiu. Współpracuje z osobami z Polski i z zagranicy w formule coachingu on-line oraz coachingu personalnego.

ARTYKUŁY